מחקרים

תיקון אנדווסקולרי של אבי העורקים עקב טראומה והשפעותיו

נמצא כי לאחר תיקון TEVAR יש פגיעה בגמישות אבי העורקים יחד עם התארכות, התרחבות ופגיעה בזרימה בו, ללא תלות במשך הזמן מאז התיקון

אבי העורקים - באדום (מקור צילום: ויקיפדיה)
אבי העורקים - באדום (מקור צילום: ויקיפדיה)

TEVARי(Thoracic Endovascular Aortic Repair) הינו טיפול נפוץ לפגיעה באבי העורקים בשל טראומה קהה (Blunt Traumatic Thoracic Aortic Injury - BTAI). עם זאת, טרם נחקרו כראוי ההשלכות ההמודינמיות והביומכניות של ניתוח תיקון זה על אבי העורקים. במחקר זה החוקרים ביקשו לבחון האם מטופלים שעברו TEVAR לאחר BTAI סובלים משינויים בגיאומטריה, המודינמיקה וקשיחות באבי העורקים החזי.

במחקר התאימו על פי ציון נטייה בין מתנדבים בריאים (Healthy Volunteers - HV) לבין מטופלים שעברו TEVAR בשל BTAI בבית החולים Vall d’Hebron בין השנים 1999-2019. כלל הנבדקים עברו בדיקת תהודה מגנטית קרדיווסקולרית (Cardiovascular Magnetic Resonance - CMR) הכולל בדיקת זרימה 4D. החוקרים בחנו מרחבית את קוטר, אורך, נפח ועקמומיות אבי העורקים. בנוסף הם בדקו מקומית את מהירות גל הדופק, נפיחות והמתח האורכי - שהינם מדדים לקשיחות אבי העורקים. יתרה מזאת, הם גם מדדו בשיטות מתקדמות את המצב ההמודינמי בעזרת יחס היפוך זרימה סיסטולי (systolic flow reversal ratio - SFRR), כימות זרימה הופכית במהלך סיסטולה וזרימה סיבובית במישור (in-plane rotational flow - IRF) על ידי מדידה של החוזק המישורי של הזרימה הסלילית.

במחקר נכללו 26 נבדקים שעברו BTAI וטופלו בעזרת TEVAR, וכנגדם 26 מתנדבים בריאים כקבוצת מקרי הביקורת. לא נמצא שוני בין הקבוצות מבחינת גיל, מין ושטח פני גוף הנבדקים. תוצאות המחקר הדגימו כי למטופלים שעברו TEVAR היה אבי עורקים עולה (Ascending Aorta - AAo) ארוך ורחב יותר, עם שונות משמעותית בעקמומיות מקומית. כמו כן, קשיחות אבי העורקים הייתה משמעותית יותר במקטעים של אבי העורקים לפני ואחרי מוקד ביצוע ה-TEVAR, בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת. בנוסף, מטופלים שעברו TEVAR התייצגו עם דינמיקת זרימה שונה באופן משמעותי מקבוצת מקרי הביקורת; הפחתה ב-IRF מסוף ה-AAo עד תחילת אבי העורקים היורד ועליה ב-SFRR בכל אבי העורקים החזי. שינויים אלו מצדיקים תקנון עבור מאפייני הסיכונים להתפתחות מחלות לב וכלי דם, ולא היו תלויים בזמן מאז ביצוע הניתוח.

מסקנת החוקרים הייתה כי במעכב ממושך אחר נבדקים בריאים שעברו TEVAR בשל BTAI נמצא כי אלו סובלים מהגדלה בקוטר, אורך ונפח אבי העורקים העולה נוסף על עליה בקשיחות כלי הדם ותבניות זרימה בלתי תקינות בכל מקטע אבי העורקים שבחזה, בהשוואה לקבוצת מקרי ביקורת. יש צורך בביצוע מחקרים נוספים שיתייחסו לשאלה האם לשינויים אלו יש השלכות קליניות.

מקור: 

Daniel Gil-Sala, et al. (2021) “Geometric, Biomechanic and Haemodynamic Aortic Abnormalities Assessed by 4D Flow Cardiovascular Magnetic Resonance in Patients Treated by TEVAR Following Blunt Traumatic Thoracic Aortic Injury”. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, November 2021.Vol. 62, Issue 5, p.797-807. doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.07.016.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אבי העורקים,  תיקון אנדווסקולארי,  דימות תהודה מגנטית
תגובות
אנונימי/ת
06.12.2021, 22:26

כדאי שתתקנו את הכותרת
TEVAR ולא כמו שכתבתם TAVER..

וגם בסיום-מעקב ממושך או ארוך טווח ולא-מעכב מרוחק....
קצת מביש.......