מחקרים

מה התועלת של הדמיה מגנטית של כלי דם לזיהוי דיסקציה עורקית?

נמצא כי תהודה מגנטית תלת-מימדית להדמיית דפנות כלי דם הינה בדיקה טובה לזיהוי דיסקציה של כלי דם ולהערכת סיכון לאירוע שבץ איסכמי קרוב

17.05.2022, 16:55
מכשיר MRI

מטופלים עם דיסקציה של עורק גולגלתי-צווארי (Cranio-cervical artery dissection - CCAD) נמצאים בסיכון מוגבר לחוות שבץ מוחי איסכמי תוך זמן קצר, אשר נמצא קשור בתדירות גבוה לאירועים תסחיפיים-קרישתיים. מחקרים קודמים הראו את התועלת של שימוש בתהודה מגנטית תלת-מימדית להדמיה של דפנות כלי הדם (3D Vessel Wall MR imaging - 3D-VWMRI) לצורך ביצוע אבחון של דיסקציה. מעטים בחנו את הערך של שימוש ב-3DVWMRI לצורך זיהוי של קריש דם בחלל כלי הדם. מטרת מחקר זה הייתה לבחון מה הוא הערך המוסף של שימוש ב-3D-VWMRI לצורך זיהוי תסחיפים במטופלים עם חשד ל-CCAD.

104 נבדקים (גיל ממוצע של 44.2±13.2 שנים) עם חשד ל-CCAD המועמדים לעבור אנגיוגרפיה דיגיטלית להסרת קריש הדם (Digital Subtraction Angiography - DSA) גוייסו באופן פרוספקטיבי למחקר, ועברו בדיקת VWMRI. את התועלת האבחנתית של 3D-VWMRI עבור CCAD בחנו בעזרת עקומת ROCי(Receiver Operating Characteristics), כאשר האבחנה הסופית על ידי DSA משמשת כבדיקת הייחוס. החוקרים העריכו, באופן עצמאי ונבדל, המצאות או היעדר קריש דם בחלל כלי הדם בעזרת 3D-VWMRI ו-DSA. רגישות וסגוליות של 3D-VWMRI לזיהוי קריש דם תוך כלי הוערך בהשוואה ל-DSA. החוקרים השתמשו ביחס הסיכויים על מנת להעריך קשר בין הימצאות קריש דם בבדיקת 3D-VWMRI/DSA לבין הופעת שבץ מוחי.

תוצאות המחקר הדגימו כי לבדיקת 3D-VWMRI הייתה שיעורי רגישות וסגוליות גבוהים (90% ו-94.3%, בהתאמה) לזיהוי כלי דם עם CCAD, עם שטח תחת עקומת ROC של 0.96. עם בדיקת DSA כבדיקת הייחוס, נמצא כי לבדיקת 3D-VWMRI הייתה רגישות של 97.4% ורמת דיוק של 79% בזיהוי קריש דם בחלל כלי הדם. נמצא קשר חזק בין המצאות קריש דם בבדיקת 3D-VWMRI לבין שבץ מוחי איסכמי (יחס סיכויים של 30, רווח בר-סמך של 95%, 9.1-98.4; p<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי לבדיקת 3D-VWMRI עם מערכת 3.0-T MR הייתה תפקוד אבחנתי גבוה באבחון CCAD, ומספקת ערך מוסף בזיהוי קריש דם בתוך חלל כלי הדם.

מקור:

Yuehong Liu, et al. (2021) “The Added Value of Vessel Wall MRI in the Detection of Intraluminal Thrombus in Patients Suspected of Craniocervical Artery Dissection.” Aging and disease. December 2021. Vol 12, Issue 8, p. 2140-2150 https://doi.org/10.14336/AD.2021.0502

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיסקציה,  תהודה מגנטית,  אנגיוגרפיה,  קריש דם,  שבץ איסכמי
תגובות