ד"ר חגית בוני-נח

החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל; חברת ועד אילסם, החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות; שימשה יועצת לרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול למעלה מעשרים שנה